Kindernalia – Półkolonie w Wielkopolsce

Nasza organizacja

Jesteśmy Fundacją Akademicką, która od lat działa na rzecz studentów, ale też i dzieci.
Z sukcesem realizujemy projekt Kindernalia, który został stworzony w odpowiedzi na potrzeby animacji czasu wolnego najmłodszych mieszkańców Poznania.

Nasza misja

Naszym celem jest wykorzystanie potencjału naukowego na rzecz rozwoju edukacyjnego dzieci w wieku 5-16 lat oraz popularyzowanie wśród nich dokonań nauki. 

Program Półkolonii

Naszym celem jest promowanie współczesnych nauk społecznych i humanistycznych, rozwijanie wiedzy dzieci i młodzieży z tego zakresu, wyrównywanie szans edukacyjnych, a także stymulowanie kompetencji poznawczych, społecznych i emocjonalnych.