Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2022

Jest to projekt półkolonijny, który został realizowany w 2022 roku. Celem projektu było wykorzystanie potencjału naukowego na rzecz rozwoju edukacyjnego dzieci w wieku 5-16 lat oraz popularyzowanie wśród nich dokonań nauki. Misją projektu było promowanie współczesnych nauk społecznych i humanistycznych, rozwijanie wiedzy dzieci i młodzieży z tego zakresu, wyrównywanie szans edukacyjnych, a także stymulowanie kompetencji poznawczych, społecznych i emocjonalnych. Ponadto tworzenie przestrzeni do aktywnego i satysfakcjonującego spędzania czasu wolnego oraz budowanie w dzieciach ich osobiste zasoby jak: odpowiedzialność, poczucie sprawstwa, autonomii czy adekwatnej samooceny. 

Zeszłoroczne półkolonie udało nam się zorganizować dzięki dofinansowaniu z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki od Ministerstwa Edukacji i Nauki. W trosce o rozwój i zapewnienie dzieciom wypoczynku na wysokim poziomie projekt został zrealizowany we współpracy z Wydziałem Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który jest najlepszą jednostką pedagogiczną w Polsce i której znakomita kadra opracowała program półkolonii. Dbając o to, aby aktywności dla dzieci były dostosowane zarówno do ich wieku, jak i możliwości, tworząc programy powołano Radę Programową, w skład której wchodzą Doktorzy i Profesorowie WSE UAM.