PÓŁKOLONIE POZNAŃ / WIELKOPOLSKA

KINDERNALIA: PODRÓŻ PRZEZ ŚWIAT – TYDZIEŃ Z NAUKĄ

Jest to projekt półkolonijny, którego celem jest wykorzystanie potencjału naukowego na rzecz rozwoju edukacyjnego dzieci w wieku 5-16 lat oraz popularyzowanie wśród nich dokonań nauki.  Naszą misją jest promowanie współczesnych nauk społecznych i humanistycznych, rozwijanie wiedzy dzieci i młodzieży z tego zakresu, wyrównywanie szans edukacyjnych, a także stymulowanie kompetencji poznawczych, społecznych i emocjonalnych. Ponadto tworzymy przestrzeń do aktywnego i satysfakcjonującego spędzania czasu wolnego oraz budujemy w dzieciach ich osobiste zasoby jak: odpowiedzialność, poczucie sprawstwa, autonomii czy adekwatnej samooceny. 
W trosce o rozwój i zapewnienie dzieciom wypoczynku na wysokim poziomie współpracujemy z Wydziałem Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który jest najlepszą jednostką pedagogiczną w Polsce i której znakomita kadra opracowuje program półkolonii. 
Dbając o to, aby aktywności dla dzieci były dostosowane zarówno do ich wieku, jak i możliwości, tworząc programy powołaliśmy Radę Programową, w skład której wchodzą Doktorzy i Profesorowie WSE UAM.  
Nasze półkolonie to nie tylko zdobywanie wiedzy i umiejętności, ale też dobra zabawa, wycieczki, nowe znajomości, a przede wszystkim piękne wspomnienia. 
Dlaczego my? Jesteśmy Fundacją Akademicką, która od lat działa na rzecz studentów, ale też i dzieci. Z sukcesem realizujemy projekt Kindernalia, który został stworzony w odpowiedzi na potrzeby animacji czasu wolnego najmłodszych mieszkańców Poznania. Projekt ten został uznany za największy Dzień Dziecka w Polsce. W naszym wydarzeniu co roku bierze udział ponad 5 tysięcy osób, a wolontariusze przygotowują aktywności zarówno dla tych starszych, jak i młodszych. W ramach Kindernaliów można było skorzystać m.in. z następujących stref: Małego Artysty, Naukowca, Sportowca, Ratownika czy Podróżnika. Pojawiła się również strefa dedykowana dzieciom do lat 3 oraz Strefa Świadomego Rodzica umożliwiająca udział w prelekcjach prowadzonych przez specjalistów z dziedziny pedagogiki i psychologii dziecięcej (do udziału w ww. projekcie zaangażowaliśmy kadrę naukową Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu).
We współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizujemy również projekt „Przyszłość Wielkopolski w rękach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” skierowany do dzieci i młodzieży. Celem projektu jest podniesienie kompetencji 3210 osób w wieku 5-19 lat z terenu województwa wielkopolskiego. Udział w projekcie przyczynia się do poszerzenia wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, a także pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej jego uczestników.
Również jako partner UAM w projektach III misji byliśmy odpowiedzialni za organizację półkolonii upowszechniających naukę. W latach 2019 i 2020 w naszych półkoloniach wzięło udział ponad 700 dzieci w wieku 5-15 lat, a ich główna tematyka dotyczyła ekologii, nauki języka oraz poznawania kultury i tradycji krajów całego świata. Ponadto podczas półkolonii dzieci miały okazję poznać Uniwersytet, wysłuchać licznych wykładów oraz wziąć udział w warsztatach upowszechniających dokonania naukowe UAM.